printPDF
Õpetajate metodoloogia võistlus

Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut korraldas õpetajatele mõeldud metoodiliste õppematerjalide võistluse. Võistlus toimus detsembrist 2012 aprillini 2013 projekti „Euroopa Liidu teemaline täiendkoolitus ja õppekavaarendus“ raames (projekti rahastab Riigikantselei koostöös Euroopa Komisjoniga).

Võistluse eesmärgiks oli kokku koguda ning jagada parimaid õppematerjale Euroopa Liidu teemade käsitlemiseks gümnaasiumi ja põhikooli astme õppetöös ning tunnustada materjale koostanud õpetajaid. Võistlusele laekus 37 tööd 34 autorilt ning töid hinnati kaheksas kategoorias. Hindajateks olid haridusmetoodika spetsialistid ja eksperdid Euroopa Liidu teemal: Mare Oja (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut), Aare Ristikivi (Hugo Treffneri Gümnaasium), Olga Bogdanova (Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž), Catlyn Kirna (Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut) ja Eve Paavel (Riigikantselei). 
 
Koostöö õpilasega
Helle Ainjärv ja Martin Vooremäe -  Euroopa Liidu energeetika

Uuenduslik teemakäsitlus
Siret Vene - Ajakirja kaane koostamine
Avar Pentel - Kuldvillak

Uurimuslik õpe
Tamara Šertsjuk - Reisimine Euroopa Liidus
Kaia Laansoo - Tuleviku planeerimine
Veera Korelskaja-Novikova - Eesti ja eestlased Euroopa Liidus

Innovaatiline metoodiline materjal
Piret Tänav - Euroopa Liit ja infotehnoloogilised lahendused
Helle Ainjärv - Euroopa Liidu kujunemine
Maidu Varik - Noore eurooplase testid

Käeline ülesanne
Marika Viks - Lauamäng "Paluperast Brüsselisse"

Grupitöö
Riina Voltri - Blogide juhised
Kaia Laansoo - Perekonna kaasus
Tiiu Müür -Arengukoostöö ja humanitaarabi poliitika

Metoodiline materjal põhikoolile
Aili Lomp - Euroopa kärg
Jelena Kordontsuk - Teekond läbi Euroopa 
Agnes Filippov - Tekstülesanded
Triinu Artma - Euro temaatika slaididülesanded ja muu

Metoodiline materjal gümnaasiumile
Katrin Kurvits - Kuldvillak
Kristi Luik - Teema käsitlemine Rapla täiskasvanute gümnaasiumis ja tööleht
Brita Pill - ESM 

 • TEEMAGA SEOTUD KASULIKUD LINGID:
   
 • Lingi nimi*
   
 • Lingi aadress*
   
 • Sinu e-mail*
   
 • Lisainfo
 • 2 + 2 =
Kommentaarid

2 + 2 =
Kontakt: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut - riigiteadused@tlu.ee