printPDF
Euroopalik riiklus

Õppematerjalis keskendume järgmiste küsimuste vastustele: 

1. Kuidas riik toimib ja mis on tema olulised parameetrid?
2. Kuidas on arenenud euroopalik riiklus?
3. Milles seineb euroopaliku riigimudeli eripära?
4. Mis on tänase euroopaliku riikluse alusväärtused?

Eraldiseisvad konspektid õpetajale teema õpetamise toetamiseks:

 1. Sissejuhatus
 2. Riigi mõiste
 3. Euroopaliku riikluse areng ja erijooned
 4. Tänase euroopaliku riikluse alusväärtused
 5. Põhipunktid

Õppematerjal terviktekstina eesti keeles ja vene keeles.

Lisalugemiseks eestikeelsed teadusartiklid Euroopaliku riikluse teemal ajakirjas Acta Politica, nr 3 "Euroopaliku kodanikeriigi väljakutsed".

 • Euroopaliku kodanikeriigi väljakutsed Eestis. Leif Kalev, Rein Ruutsoo
 • Tugeva riikluse vaimsed alused. Eesti riigiidentiteet euroopaliku riigiehituse valguses. Leif Kalev
 • Kodanikuidentiteet ühiskondlike protsesside analüüsis. Mari-Liis Jakobson
 • Siirdeloogika juured. Mara Kuhl
 • Etnogenees Eestis. Martin Ehala
 • Rahvuslik julgeolek ja ühiskonna tunnustamiskultuur. Raivo Vetik
 • Vaevaline tee pronksmemuaristikast ühiskonnaanalüüsini. Peeter Selg
 • Eesti ja Läti kodakondsuspoliitika võrdlus taasiseseisvusajal. Tõnis Saarts
 • Välismaalaste õigusseisundid Eestis: denizenshipi väljakutsed riigivõimule. Jane Ester
 • Kodakondsus ja mitmikkodakondsus euroopastuvas Eestis. Leif Kalev, Rein Ruutsoo
 • Kodanikuühiskond ja kodanikultuur. Rein Ruutsoo
 • TEEMAGA SEOTUD KASULIKUD LINGID:
   
 • Lingi nimi*
   
 • Lingi aadress*
   
 • Sinu e-mail*
   
 • Lisainfo
 • 4 + 9 =
Kommentaarid

4 + 9 =
Kontakt: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut - riigiteadused@tlu.ee