printPDF
Euroopa Liidu tarbijaharidus

Euroopa Liit hoolitseb tarbijate eest mitmel erineval moel, siin on ülevaade olulisematest teemadest.


Tarbijahariduse portaal DOLCETA

Tarbijaharidusprojekt DOLCETA on suunatud kõigile tarbijatele ja püüab aidata vastust leida väga paljudele tarbijat huvitavatele küsimustele. DOLCETA on jätkuv tarbijaharidusprojekt, milles osalevad kõik 27 Euroopa Liidu riiki.

Reisijate uued õigused Euroopa Liidus

ELi rongi- ja laevareisijatele tuleb teave, abi ja hilinemise korral kompensatsioon tagada samamoodi nagu praegu lennureisijatele.

Mobiiltelefonide ühesugused laadijad

Mobiiltelefonide tootjad andsid ELi survele järele ja lähevad laadijate puhul järkjärgult üle ühisele standardile 

Euroopa Liidu Tarbijanõustamiskeskus

Seoses kaupade ja teenuste vaba liikumisega Euroopa Liidus (EL), on Eesti, kui ühe liikmesriigi tarbijate ees avatud kogu EL siseturg. Siseturul pakutav lai valik, kasvavad reisimisvõimalused ning ühisraha euro kutsuvad tarbijaid järjest rohkem ülepiirilisi oste sooritama. Järjest avaramaks muutuvad ka võimalused osta kaupu või teenuseid interneti vahendusel.

Selleks, et tarbijad tunneksid end teistes Euroopa Liidu (EL) liikmeriikides oste sooritades sama kindlalt nagu koduriigis, on loodud spetsiaalsed Euroopa tarbijakaitsekeskused. Eestis kaitseb tarbijate õigusi ülepiiriliste ostude korral Tarbijakaitseameti juurde loodud EL tarbija nõustamiskeskus, kelle peamiseks ülesandeks on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi.

 • TEEMAGA SEOTUD KASULIKUD LINGID:
   
 • Lingi nimi*
   
 • Lingi aadress*
   
 • Sinu e-mail*
   
 • Lisainfo
 • 1 + 6 =
Kommentaarid

1 + 6 =
Kontakt: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut - riigiteadused@tlu.ee