printPDF
Metodoloogilised juhised

Üldalused

Ainekavad „Euroopa Liit igapäevapraktikas“ ja „Euroopa Liit“ koosnevad erinevatest teemadest, mis koos annavad ülevaate Euroopa Liidu jaoks olulisest. Valikkursuse kõrval või asemel on võimalik teemasid käsitleda ning materjale leida ka iga õppeaine jaoks eraldi ning Euroopa Liidu teemasid õpetada ka I ja II kooliastmes mänguliste ja loominguliste tegevustega eri ainete raames. Järgnevalt on ära toodud erinevad ülesanded, mida saab kasutada Euroopa Liidu õpetamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis.

Ainekavad lähtuvad metoodiliselt sotsiaalteaduste üldistest õpetamismeetoditest, keskendudes põhikooli astmes arutlusele ja praktiliste teadmiste omandamisele ning gümnaasiumi astmes analüüsile ning sisuliste teadmiste omandamisele Euroopa Liidu toimimisest.

Sihtgrupp

Euroopa Liidu alane valikaine on mõeldud ühe tervikainena (35 tundi). Põhikooli valikaine on eelkõige mõeldud kolmandale kooliastmele, täpsemalt 9. klassile. Soovitav on valikainet läbi viia viimase õppeaasta teises pooles. Gümnaasiumi ainekava sobib kasutamiseks kõikides gümnaasiumiastme klassides.

 • TEEMAGA SEOTUD KASULIKUD LINGID:
   
 • Lingi nimi*
   
 • Lingi aadress*
   
 • Sinu e-mail*
   
 • Lisainfo
 • 10 + 8 =
Kommentaarid

10 + 8 =
Kontakt: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut - riigiteadused@tlu.ee