printPDF
Terviklikud õppematerjalid Euroopa Liidu teema õpetamiseks

Käesolevale leheküljele on koondatud üldised õppematerjalid Euroopa Liidu teema õpetamiseks. Õppematerjalid erinevate teemade õpetamiseks on loetletud õppematerjali alalehekülgedel.

Kursuse üldiseks õpikuks on soovitatav kasutada kahte allikat

 1. Böhm, Wolfgang; Lahodynsky, Otmar & Bahovski, Erkki (2008): Euroopa Liit Sinu jaoks: Nii toimib Euroopa Liit. Ilo
 2. Angelova, Irina; Bukovska, Sandra; Daga-Krümina, Evi; Eskla, Annely; Falka, Sandra; Gobinš, Andris; Haljasorg, Heiki; Irbite, Ingüna; Jevgrafova, Zinaida; Maasik, Virve; Multer, Piret; Ozols, Rolands; Rubene, Zanda; Sproge, Ieva; Stavicka, Anna ja Valdmaa, Sulev Avastusretk Euroopasse: Poliitilise hariduse käsiraamat. AS Nordik Lettland
  • Sulev Valdmaa "Kuidas õppida tundma iseennast, oma kaaslasi ja Euroopat?" (lk. 16-22)
  • Holger-Micheal Arndt & Markus W. Behne "Euroopa integratsioon ja kodanikuharidus" (lk. 23-28)
  • Sõnastik (lk. 148-156)

Lisaks erinevaid trükiseid Euroopa Liidu teema avamiseks

12 lugu Euroopa Liidust (võimalik tellida ka paberkandjal)

Euroopa päevik (võimalik tellida ka paberkandjal)
Õpilaspäevik, mis sisaldab lühikesi, informatiivseid ja mõtlemapanevaid tekste mitmesugustel Euroopa Liitu puudutavatel teemadel:

 • Euroopa Liidust
 • Minu haridus, minu tulevik
 • Minu keskkond
 • Minu õigused, minu valikud
 • Minu tervis, minu ohutus
 • Piiri taga 

Euroopa päevik sisaldab terviklikku õppematerjali õpilasele päeviku kujul, eraldi õpetajaraamatut ja brošüüri.

Brošüüride sari "Arenev Euroopa"
Umber 24-leheküljelised brošüürid, mis selgitavad üht Euroopa Liidu poliitika- või tegevusvaldkonda. Lisaks ka üldisemaid brošüüre Euroopa Liidu ja tema toimimise kohta.

Pabermaterjalid õpilastele:

Tellimiseks tasub pööruda Euroopa Maja või kohaliku EL teabekorraldaja poole.

Lisaks järjepidevalt uuenevad elektroonilised infokanalid Euroopa Liidu teema avamiseks

Euroopa Liidu portaal 

Euroopa Liidu ametlik veebilehekülg, kust leiab põhiteavet EL-i toimimispõhimõtete kohta, värskemaid EL-i uudiseid ja sündmusi; linke EL-i käsitlevale teabele EL-i institutsioonide ja ametite veebisaitidel. Info kõikides EL-i ametlikes keeltes.

Euroopa Liidu Maja
Euroopa Komisjoni esindus Eestis, mille eesmärgiks on teavitada EL-i uutest arengusuundadest ning komisjoni tegemistest ja seisukohtadest

Euroopa esindusest saab õpetaja tellida endale ka informaterjale (voldikuid, DVD-sid ja plakateid), mida õppetöö mitmekesistamiseks kasutada.

 • Euroopa Komisjoni Eesti esindust tutvustav video youtube-s

 • Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rummi tutvustab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks


Vabariigi Valitsuse Euroopa Liidu lehekülg

Euroopa Liiduga seotud uudised ja Euroopa Liidu teemaga seotud viited.

Õppematerjal "Euroopa Liit"

Õppematerjali aluseks on valikaine „Euroopa Liit“ õppekava. Õppematerjal on koostatud arvestades põhikooli erivajadustega õpilasi, kuid on kasutatav ka tavalastele. Materjali saab kasutada III kooliastme geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses Euroopa ja Euroopa Liidu teemade juures. Toimub ka lõimumine arvutiõpetusega.

Külastage Euroopa Liidu institutsioone

Enamiku ELi institutsioonide ja nõuandvate asutuste uksed on kõigile huvilistele külastamiseks avatud. Vastava institutsiooniga oleks soovitatav ühendust võtta vähemalt paar kuud enne kavandatavat külastust.

Parlamentaarium

Keskus on mõeldud igas vanuses täiskasvanutele ja lastele. 8-14-aastastele lastele on loodud 1-tunnised eriekskursioonid ja iga külastuse etapis on võimalik saada lastele mõeldud teavet. Lapsed saavad tasuta kasutada kaasaskantavaid lastele mõeldud videogiide.

Õpilasrühmad saavad eelneva broneerimise korral osaleda rollimängus.

Õpijuhis video juurde: Võrdle Euroopa Parlamendi tegevust Eesti Vabariigi Riigikogu tegevusega. Milliseid sarnasusi on võimalik välja tuua? Mille poolest erinevad või sarnanevad esinduskodade liikmete valmimispõhimõtted, töökorraldus ja valijate esindamine parlamendis?

Õpetajate täiendkoolituse raames loodud õppematerjalid

Aire Murd "EUROOPA LIIDU alane terviklik õppematerjal"

Õppematerjal on valminud gümnaasiumi valikaine Euroopa Liit  õppekava järgi. Õppematerjal on kohandatud Heleni kooli kuulmispuudega õpilastele, kelle esmakeeleks on eesti viipekeel ja teiseks keeleks eesti keel.

Sihtrühm: kuulmispuudega õpilased, tavakoolide  III kooliastme õpilased

Õppematerjal jaguneb teemadeks, mis täieneb pidevalt.

Iga teema sisaldab:

 • tunni eesmärk/eesmärgid
 • õppetulemused
 • õppetegevused
 • õppekeskkond
 • TEEMAGA SEOTUD KASULIKUD LINGID:
   
 • Lingi nimi*
   
 • Lingi aadress*
   
 • Sinu e-mail*
   
 • Lisainfo
 • 7 + 2 =
Kommentaarid

7 + 2 =
Kontakt: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut - riigiteadused@tlu.ee