print
Tere tulemast

Olete jõudnud Euroopa Liidu ja Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi koostöös valminud Euroopa Liidu valikainete ja õppematerjalide kodulehele. Kodulehelt võib leida mitmesuguseid kasulikke materjale, mida saab kasutada Euroopa Liidu õpetamiseks ning ka enda harimiseks.


Käesolevalt lehelt võib leida järgnevaid materjale:

Euroopa Liidu valikaine gümnaasiumile 
2012. aastal valminud valikaine, mis on mõeldud kasutamiseks eraldiseisva gümnasiumikursusena, kuid sobib kasutamiseks ka eraldi osadena teistes ainetes.

Euroopa Liidu valikaine põhikoolile 
2013. aastal valminud valikaine, mida saab kasutada tervikkursusena 9. klassi teises pooles, kuid on koostatud selliselt, et selle erinevaid osi on võimalik kasutada ka teistes ainetes. Välja on toodud ka soovitused, millised teemad milliste ainetega seonduvad.

Metodoloogilised juhised valikainete juurde 
erinevad ülesanded ja näited, mida saab kasutada valikainete õpetamisel.

Õppematerjalid 
iga valikainetes välja toodud teema kohta kogutud ja koostatud õppematerjalid. Õppematerjalide autoriteks on TLÜ Riigiteaduste Instituudi õppejõud ning praktiseerivad õpetajad. Õppematerjalid on üldiselt eesti keeles, kuid on ka venekeelseid materjale (sh teemade sisulised ülevaated).

Metodoloogiline võistlus 
2013. aasta kevadel toimunud õpetajate mteodoloogiliste materjalide võistluse tulemused ning paremad tööd.

Uuring 
2011. aastal läbi viidud uuringu "Euroopa Liidu õpe Eesti üldhariduskoolides" tulemused. 

Kui on ettepanekuid, mida võiks lehele lisada või mida muuta, siis ootame kirju riigiteadused@tlu.ee 

Kontakt: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut - riigiteadused@tlu.ee