printPDF
Sissejuhatus ja üldised materjalid

Käesoleva teemajaotuse all on ära toodud materjalid, mida saab kasutada Euroopa Liidu üldisemaks tutvustamiseks või põhjalikuma õpetamise sissejuhatuseks.

Angelova, Irina; Bukovska, Sandra; Daga-Krümina, Evi; Eskla, Annely; Falka, Sandra; Gobinš, Andris; Haljasorg, Heiki; Irbite, Ingüna; Jevgrafova, Zinaida; Maasik, Virve; Multer, Piret; Ozols, Rolands; Rubene, Zanda; Sproge, Ieva; Stavicka, Anna ja Valdmaa, Sulev Avastusretk Euroopasse: Poliitilise hariduse käsiraamat. AS Nordik Lettland

 • Tööleht 1.1. Euroopa Liidu pealinnad
 • Tööleht 1.3. Postkaardid Euroopast
 • Tööleht 1.4. Euroopa Liidu geograafiline kaart
 • Tööleht 1.6. Fakte Euroopa Liidu liikmesriikidest
 • Tööleht 2.3. Euroopa Liidu riigid

Euroopat avastama!
Virtuaalne raamat, kus on käsitletud järgmised teemad:
Raamat on paberkandjal kättesaadav Euroopa Liidu Majast

 • Avastamist ootav maailmajagu (lk 3-5)
 • Ühest paigast teise (lk 6-7)
 • Euroopa keeled (lk 8-9)
 • Kliima ja loodus (lk 10-12)
 • Põllumajandus (lk 13-14)
 • Meri (lk 15-18)
 • Millega tegeleb Euroopa Liit (lk 34-35)
 • Rahu (lk 36)
 • Otsuste tegemine Euroopa Liidus (lk 40-41)
 • Homme ... ja kaugemas tulevikus (lk. 42-43)
 • 40 kuulsat inimest (eraldi vahevoldikuna, virtuaalraamatus kõige lõpus)

Lisaks on raamatus mängud:

 • EL ja selle lähiümbrus (lk. 35-38)
 • Euroopat avastama! Viktoriin (lk. 39)

Euroopa Liidu portaal - Annab ülevaate Euroopa Liidust nii eesti kui ka kõikides teistes ametlikes Euroopa Liidu keeltes.

Brošüür: Ülevaade Euroopa Liidust

Euroopa Komisjon – KeeledAmetlike keelte loetelu ja ametliku keele kasutamise põhimõtted.

12 lugu Euroopa Liidust

Üle-Euroopaline hädaabinumber 112
Lastenurk, kus on viktoriin hädaabiteenuse kohta, puzzlepildi kokkupanek ja lisainfo hädaabinumbri kasutamise kohta.

Euroopa reisijuht 2010
Praktilised juhised Euroopa Liidus reisimiseks.

Helifailid

Helifail: Klassikaraadio (ERR) saade RÄÄGIVAD
Euroopa Liidust ja Euroopa rahvastest. Euroopia Liidust ja Euroopa rahvastest räägivad Hardo Aasmäe ja Roy Strider, saatejuht on Ignar Fjuk. Toimetaja Marge-Ly Rookäär. Saade oli eetis 19.06.2010.

Videod

Video: Vestlusring Euroopa Liidu üldistel teemadel

Vestlusringis arutletakse viie küsimuse üle:

 • Mis on Euroopa Liit?
 • Millised riigid liitusid Euroopa Liiduga 2004. aastal?
 • Millal on Eesti Euroopa Liidu eesistujamaa?
 • Milline on Euroopa Liidu lipp ja mida see sümboliseerib?
 • Millistes  Euroopa Liidu riikides on ametliku maksevahendina kasutusel euro?

Õpijuhis toob iga vastuse kohta välja, millisel määral on see õige või vale. Lisaks on lisatud link Euroopa Liidu portaali, kus on antud vastus kohta põhjalikumalt infot.Video: What is European Union
inglise keeles


Video: What is the EU? inglise keeles


Õpetajate täiendkoolituse raames loodud õppematerjalid

Erika Tetsmann "Koostame ise lauamängu: Lähme  Brüsselisse."

Eesmärgid:

 • kaardi tundmise arendamine
 • kinnistada faktiteadmisi EL kohta,
 • tekitada huvi uue teabe otsimiseks
 • käelise tegevuse arendamine

Sihtrühm: 3.- 6 . klass (vanematel õpilastel on võimalik mäng ettevalmistada)

Alari Maimre "Euroopa Liidu päevapoliitiliste sündmuste analüüs"

Õpiväljundid:

 • tunneb rohkem huvi ühiskonnaelus toimuva vastu;
 • hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata ja edastada;
 • on teadlik Euroopa Liiduga seotud sündmustest, oskab põhjendada ja kaitsta oma seisukohti, seostada Euroopa Liidu teemasid enda ja Eestiga.

Jüri Kruus "Euroopa Liit ja kehaline kasvatus"

Tunni sisu:

 • Euroopa Liidu panusest meie rahva tervisele, tervislikust liikumisest ja spordist Euroopa Liidus.
 • Arutelu teemal “Kuidas ja kas tunneme Euroopa Liidu abi kehalise kasvatuse arendamisel?”

Olga Rodina "Euroopa Liit"

Esitlust ja töölehte sisaldav üldine õppematerjal Euroopa Liidu kohta vene keeles. 

Maris Ausmaa "Kontsert Euroopa Liidu teemadel"

Ülesande eesmärgiks on ette valmistada kontsert, mis tutvustab erinevate Euroopa Liidu liikmesriikidele iseloomulikke muusikapalu ja Euroopa Liidu hümni. Pillimängu on võimalik kombineerida ka liikmesriikide muusikaajaloo tundmaõppimisega. 

Gea Kannuse tööleht Euroopa Liidu kohta

Selle töölehega taotletakse, et

 • Õpilane huvitub Euroopa liidu arengust
 • Õpilane on teadlik Euroopa Liiduga seotud sündmustest, ajaloost.
 • Oskab seostada Euroopa Liidu teemasid enda ja Eestiga.
 • Teab neid Euroopa riike,kes kuuluvad Euroopa Liitu ja kus on käibel ühisraha euro.

Töölehe  eesmärgiks:

 • on   õpitu kordamine ja iseseisev töö.
 • ühiskonnaalase teabe leidmine internetist ja massimeediast
 • Euroopa Liidu teema integreerimine teiste ainetega, lõimides ajalugu (ülesandes 1,2,7,8,9), ühiskonnaõpetust (ülesandes 3,4,5,10), geograafiat (ülesandes 3), inglise keel (ülesanne 3,8)

Natalja Lakatoš "Esitlus "Euroopa Liit" vene keeles

Urmas Lehtsalu "Õppe mitmekesistamine õppeaines Euroopa Liit" 

 • TEEMAGA SEOTUD KASULIKUD LINGID:
   
 • Lingi nimi*
   
 • Lingi aadress*
   
 • Sinu e-mail*
   
 • Lisainfo
 • 4 + 7 =
Kommentaarid

4 + 7 =
Kontakt: Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut - riigiteadused@tlu.ee